Hasan Yılmaz
Paylaş
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Reddit

Multiple Skleroz (MS) Mahkemeler Tarafından Defalarca Aşı Hasarı Olarak Kabul Edildi

Multiple Skleroz (MS) Mahkemeler Tarafından Defalarca Aşı Hasarı Olarak Kabul Edildi
A- A+ Paylaş

İlaç endüstrisine göre aşılarla “Multiple Skleroz” (MS) arasında bağlantı yoktur. Bununla birlikte, bazı mahkeme kararları, hastalığın multiple sklerozun mahkemeler tarafından aşı hasarı olarak kabul edildiğini göstermiştir. "Multiple skleroz (MS) özellikle genç erişkinleri oluşur ve merkezi sinir sistemini etkiler. Semptomlar muhteliftir ve atak şeklindedir... "(eczane günlüğü dergisi)

Multiple skleroz nedir?

Multiple skleroz, sinir kılıfını tahrip eden otoimmün bir hastalıktır. Tüm merkezi sinir sistemine zarar verir. Hastalığın seyri farklı olabilir.

Hastalık iki şeklide seyredebilir:

1. Atak şeklinde seyir

"En az 24 saat süren, başka türlü açıklanamayan (örneğin ateşle), yeni semptomlar görülür. Son atağın başlamasından bu yana en az 30 günden fazla bir süre geçmiştir. "

Böyle bir atak birkaç gün veya hafta sürebilir. Ataklar arasındaki zaman aralığı haftalar, aylar veya yıllar olabilir. Belirtiler Semptomlar) ortadan kalkabilir veya devam edebilir.

2. Kronik seyir

MS nadiren bu şekilde başlar. Kronik seyreden seyrin çoğu, tekrarlayan ataklardan kaynaklanır. Bununla birlikte, değişken bir süreden sonra, ilave ataklarla veya bu olmadan MS yavaş ve sürekli ilerler.  Belirtiler ve şikayetler giderek artar. Bunlar: kol ve bacakların duyu bozuklukları, bulanık görme (özellikle genç hastalarda), kas fonksiyonlarının bozulması, felç - koordinasyon ve denge bozuklukları, yürüyüş bozuklukları, ayakta durma sorunları - spastisite - mesane ve barsak hareketleri - cinsel bozukluklar - konuşma bozuklukları - vb.

Neden olarak vücudun yanlış tepki vermesi olarak iddia edilir. Bu yanlış tepkinin çevresel toksinlerden ve genetik yatkınlıklardan söylenir.

Buna karşı hastanın bir şey yapamayacağa söylenir. Sonuçta çevre toksinleri ve genetik yatkınlık sorumludur!

Daha önce böyle söylendiği gibi, bunun bir "mucize" olacağı, bu yüzden hiçbir açıklama yapılmadığı ya da etkilemediği şeylerin, sadece birkaç çevresel toksin ve sizin sorumlu genleriniz olduğu söylenebilir. Bu konuda hiçbir etkiniz olmadığı söylenir!

Bu nedenle yaşama beklenti süreniz düşecektir. Çünkü hastalığınızın sebebini bilmiyorsanız, yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Araştırmacılar teşhis konulduktan itibaren 6 – 10 yıl yaşayacağınızı söyler. Harika değil mi? Birileri size ne zaman öleceğinizi söylüyor. Ek olarak araştırmalar MS hastalarının %10’nun MS ten öldüğünü %90’nının tedavi sonuçlarından kaynaklı "dolaylı komplikasyonlar" dan öldüğünü gösteriyor.

Multiple skleroz (MS) yayılıyor!

"MS, Orta Avrupa'da merkezi sinir sisteminin en sık görülen kronik enflamatuar hastalığıdır. Alman Multiple Skleroz Derneği'ne (DMSG) göre, Almanya Federal Cumhuriyeti'nde 140.000 kadar kişi MS hastasıdır. Kadınlar erkeklerin iki katı hasta olmaktadır. DMSG Tıp Danışma Kurulu'nun yönetim kurulu üyesi olan Ruhr Üniversitesi Bochum Nörolojik Kliniği Müdürü Ralf Gold, "Gerçekten kötü olan, 20-35 yaş arasındaki gençleri etkilemesidir." Diyor. "Maalesef, hasta sayısı da artıyor." MS, sinir sisteminin her bölümünü etkileyebilir, bu yüzden hastalık çok çeşitlidir. ”

AŞI elbette MS için bir sebep olarak belirtilmez, belirtilmesi halinde MS hastası uzman bir naturopath'a (geleneksel tıpçı) gidebilir ve vücudu toksinlerinden arındıracak doğru bir yola başvurabilir. Bununla birlikte, MS'in aşı sonucu uluştuğunu ispatlayan somut mahkeme kararları var. Tabii ki bu bilgi toplumdan gizlenmeli ve yayılmalıdır değil mi?

MS’in aşı sonucu olduğunu kabul eden ve etmeyen mahkeme kararları:

1. Mahkeme Kararı, SG Aachen 13. Oda

"00.00.0000 tarihinde doğan davacı, multiple sklerozdan (MS) muzdarip. Bu durum aşı hasarı olarak kabul edilir. "

2. Mahkeme Kararı, LSG Kuzey Ren-Vestfalya, 15 Haziran 2012

"Ruhsatlı bir diş hekimi olan ve ensefalomyelitis disseminata (çoklu skleroz - MS) teşhisi konulan davacı, bu durumun 1998 ve 2001 yıllarında yaptığı hepatit aşılarının bir sonucu olduğunu belirtiyor (inanıyor). (...) Davacı, ilk kez 24.04.1998 tarihinde hepatit B'ye (HPV) karşı, Engerix B aşısıyla aşılanmıştır. 11 Mayıs 1998'de şişmiş bir lenf nodu (lenf adenit) ve hemen müteakip 18 Mayıs 1998'de bir Bademcik şişmesi  (tonsillit) oluştu. Üç gün sonra, şüpheli tanı Pfeiffer'in glandüler ateşi konuldu (Ebstein-Barr virüsü tarafından tetiklenen bulaşıcı mononükleoz). İkinci HBV aşılaması 17.06.1998'de gerçekleşti, bunu müteakip te daha uzun süren lenfadenit izlemiştir. Üçüncü HPV aşısı 28.10.1998'de gerçekleştirildi. 30.11.1999'da davacı kalça, uyluk fleksörleri ve ayak tabanlarındaki anormal duyumlardan (parestezi) şikayetçi olmuştur. Tedavi eden nörolog Dr. S nörolojik bir nedenin olabileceğini ihtimal dışı görmedi (dışlamadı).

16.02.2001 tarihinde bir ek aşı (tazeleme, güçlendirme aşısı) daha yapıldı. Aynı gün, Dr. E. bir nevralji tanısı koydu. Nisan 2002'de davacı Dr. S.’in el ve diz ekleminde paresteziler şikayetler tekrar başladı. Bu nedenle, Dr. Sin elinde, diğer şeylerin yanı sıra, ihtiyati artrit ve nörolojik semptomlarla abortif bir lupus eritematozus formu şüphesi ifade edildi. Eylül 2002 yılında bir nörolojik bozukluk olduğundan kuşkulanıldığ ilk defa kaydedildi. 14.04.203 tarihinde üniversite hastanesi N de enflamatuar CNS hastalığı teşhis edildi ve 11.07.2005 tarihinde MS olduğu kabul edilen enflamatuar CNS hastalığı teşhisi konuldu.

 
“22.07.2011 tarihli karar ile SG mahkemesi şikâyeti reddetti. Kararın gerekçelerine atıfta bulunuluyor. "

Mahkeme (davalı):
"Temyiz başvurusunda verilen kararın doğru olduğunu düşünüyor ve Dr. xxx’in HPV aşısının iyi tolere edilen bir aşı olduğunu ve Hernan ve arkadaşlarının çalışmasının WHO tarafından da reddedildiğine işaret ediyor."

 

3. Mahkeme kararı, LSG Schleswig Holstein 14.06.2011

"Davacı profesyonel bir asker ve Temmuz 1983'ten bu yana Almanya askeriyesindedir. Planlanan bir yurt dışı göreve hazırlık kapsamında kene kaynaklı ensefalitye (TBE) karşı 10 ocak ve 13 şubat 2001 de Encepur aşısı yapıldı. 13 Şubat 2001'de aynı tifoya karşı Typherix aşısı da yapıldı. Aşılar askeri görev kapsamında askeri doktor tarafından yapıldı. İkinci aşıdan dört gün sonra davacının sol bacak ve sol kolunda felç durumu oluşması üzerine yaılan nörolojik muayene sonucu multiple skleroz (MS) teşhisi konuldu.” (…)

"Davacının mevcut aşıların multiple skleroz ilişkisini araştırmayı talep etme hakkı yoktur. Bunu sadece 2001 baharında başlayan ilk multiple skleroz atak için isteyebilir.” (…) “Başlangıçta FSME-İmmün "aşısı tohum virüsü üretmek için üretildi. Üretiminde bebek farelerinin beyinleri kullanıldı ve koruma için thimerosal kullanıldı. Ocak 1999’dan bu yana, aşı thiomersal olmadan şişeleniyor ve Ocak 2000’den bu yana da embriyonik tavuk hücrelerinde çoğalan pasajlı bir tohum virüsü olarak kullanılıyor." (…) "Paragraf 160 bölüm 2 SGG göre revizyon onaylama gerekçeleri mevcut değil. "

Mahkemede uyuşmazlıkların karara bağlanma süresi yıllar alır. Aşının yapıldığı zaman, yan etkilerinin başladığı zaman ve mahkemenin karar verdiği zamana bakıldığında nasıl bir zamana yayıldığını görebilirsiniz. Çoğu kez bu uzun sürede mahkemeden bir ret kararını bekleyebilirsiniz.

Aşağıda mahkeme tarafından yayınlanmayan başka aşı hasarı tanıma davalarını görebilirsiniz. (VII)

 

- 15.04.2003 tarihli Lüneburg Sosyal Mahkemesi'nin S 11 VJ 2/01 kararı:
Çocuk felci, difteri ve tetanoza karşı aşılama sonucu multiple skleroz (MS).

 

- 28.10.2005 tarihli Würzburg Sosyal Mahkemesi'nin S 1 VJ 1/04 kararı:

Çocuk felci aşısının bir sonucu olarak multiple skleroz (MS).

 

- 08.04.2008 tarihli Sosyal Mahkeme Mahkemesi'nin S 15 VJ 1/06 kararı:

Hepatit A + B aşılamasının bir sonucu olarak multiple skleroz (MS).

 

- 14.09.2009 tarihli Sosyal Mahkeme Toplantısının S 15 VJ 2 / 07'si:

Hepatit B'ye (A-B-Vax) karşı aşılama sonucunda oluşan multiple skleroz (MS).

 

- Landessozialgericht Baden-Württemberg’nin 13.07.2010 tarihli L6 VJ 4797/07 sayılı kararı: TBE'ye karşı yapılan aşılama sonucunda ortaya çıkan çoklu skleroz (MS).

 

Lütfen her zaman prospektüsteki bilgilere bakın. Bazı prospektüslerde multiple skleroza yer verilir.

 

İşte bir örnek: Engerix b aşısı (hepatit B)

Sinir sistemi bozuklukları: - Ensefalit, ensefalopati, nöbetler, felç, nörit, (Guillain-Barré sendromu, optik nörit ve multiple skleroz dahil), nöropati, hipoeteni dahil. Bazı prospektüslerde bu: - merkezi sinir sistemi, akut sinir sistemi sinir krizi, Ensefalomiyelit - önceden var olan inflamatuar CNS hastalığının kötüleşmesi vs. olarak verilir.

 

İşte başka bir örnek daha: Encepur Aşısı (TBE)

“TBE aşısından sonra bazı hallerde merkezi sinir sistemi bozuklukları (örneğin, ensefalit, akut demiyelinizan ensefalomiyelit, lökoensefalomyelit dahil meningoensefalit, (enine kesitsel) miyelit, önceden var olan enflamatuar CNS hastalığının kötüleşmesi, aseptik menenjit, nöbet, vestibüler parit, parit, paritis parizisi , vb.) veya solunum felci için artan felci içeren periferik sinir sistemi (örneğin, Guillain-Barré sendromu). "

Bu nedenle, MS hastalığınız varsa, en son ne zaman aşılandığınızı kontrol edin ve aşının "yan etkilerini" inceleyin.

Kendine iyi bak! Dr. Coldwell

Çevirmen: Hasan Yılmaz

Kaynak: www.krebspatientenadvokatfoundation.com

Yorum yazın

Yorum yazmalısınız
İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.

Hasan Yılmaz yazıları

Manşet Haberler

Çok okunanlar
sanalbasin.com üyesidir