Toplantı gösteri ve yürüyüş güzergahı belli oldu

Bolu Valiliği toplantı, gösteri ve yürüyüşler için ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerleri açıkladı.

Toplantı gösteri ve yürüyüş güzergahı belli oldu
A- A+ Paylaş
Paylaş
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Reddit
Reklam

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda Anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, sivil toplum kuruluşları ile tüzel kişiliği bulunmayan diğer oluşumların ve gerçek şahısların itibar edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarının tespit edilmesi amacıyla; İlimiz sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerler, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca Valilik Makamının 08/01/2024 gün ve 36764 sayılı onayı ile uygun görülmüş olup; söz konusu alanlarla ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

            İlan olunan bu karar ve tedbirlere uymayan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, müşkülat gösteren veya riayet etmeyenler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesi uygulanacaktır.

            2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. ve 26. maddeleri gereğince tespit ve ilan olunur."

İŞTE TOPLANTI, GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI

"BOLU MERKEZ

1 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGAHI

İlk Toplanma Alanı : İhsaniye Mahallesi- 19 Mayıs Sokak-Atatürk Stadyumu yanı.

Yürüyüş Güzergahı : Konuralp Cad.-Stadyum Cad.-Parti Sokak, İzzet Baysal Caddesi.

Miting (Açık Hava Toplantısı) Alanı : Demokrasi (Belediye) Meydanı veya Bankalar Meydanı.

Kapama Noktalan ve Dağılım istikameti: Konuralp Caddesi ve İzzet Baysal Caddesi Miting

Alanının Batısı Kapama Noktası; Dere Sokak, İsmet Paşa Caddesi, İzzet Baysal Caddesi, Taşhancılar Caddesi dağılma istikameti.

Toplanma alanı, yürüyüş güzergahı ve miting alanında, müdahale gerektiren durumlarda mevcut şartlar göz önünde bulundurularak kapama yapılacak ve müdahalenin en isabetli olacağı yerden başlanarak, bağlantılı cadde ve sokaklar kullanılarak, gruplar parçalara ayrılarak dağılımları sağlanacaktır.

2 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGAHI

İlk Toplanma Alanı : Köroğlu Mah. Gerede Cad. -Uğur Mumcu Parkı ve Güney Cephesi.

Yürüyüş Güzergahı : İzzet Baysal Caddesi.

Miting (Acık Hava Toplantısı) Alanı : Demokrasi (Belediye) Meydanı veya Bankalar Meydanı.

Kapama Noktalan ve Dağılım istikameti: İzzet Baysal Caddesi Doğusu D-IOO Karayolu İstikameti ve Gerede Caddesi ile Miting Alanı İzzet Baysal Caddesi Batısı Kapama Noktaları; Hisaraltı Sokak, Şehit Abdulkadir Sokak, Fevzi Paşa Caddesi, Şehit Muhtar Caddesi, Taşhancılar Caddesi, Parti Sokak, İzzet Baysal Caddesi.

Toplanma alanı, yürüyüş güzergahı ve miting alanında, müdahale gerektiren durumlarda mevcut şartlar göz önünde bulundurularak kapama yapılacak ve müdahalenin en isabetli olacağı yerden başlanarak, bağlantılı cadde ve sokaklar kullanılarak, gruplar parçalara ayrılarak dağılımları sağlanacaktır.

3 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGAHI

İlk Toplanma Alanı : Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi girişi Güler1 İş Hanı İle Cadde (Eski Becikoğlu) AVM arasında kalan alan.

Yürüyüş Güzergahı : İzzet Baysal Caddesi (Doğu İstikameti)

Miting (Açık Hava Toplantısı) Alanı : Bankalar Meydanı veya Demokrasi (Belediye) Meydanı.

Kapama Noktalan ve Dağılım istikameti: Parti Sokak, İzzet Baysal Caddesi Doğu İstikameti, PTT Caddesi kapama noktaları; Atatürk Bulvarı, Hürriyet Caddesi, Ali Rıza Tekemen Caddesi, İbni Sina Caddesi, Vaysal Sokak, Güzey Sokak, Börekçiler Sokak, Albay Sokak, Eflatun Sokak, Özek Sokak, Hitit Sokak, Ulaş Sokak, PTT Caddesi, Ferit Talay Caddesi, Parti Sokak, İzzet Baysal Caddesi dağılma istikameti olarak.

Toplanma alanı, yürüyüş güzergahı ve miting alanında, müdahale gerektiren durumlarda mevcut şartlar göz önünde bulundurularak kapama yapılacak ve müdahalenin en isabetli olacağı yerden başlanarak, bağlantılı cadde ve sokaklar kullanılarak, gruplar parçalara ayrılarak dağılımları sağlanacaktır.

4 NOLU TOPLANT1 VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGAHI

İlk Toplanma Alanı : Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi önü, Bankalar Meydanı ve Demokrasi (Belediye) Meydanı.

Yürüyüş Güzergahı : İzzet Baysal Caddesi doğu ve batı istikameti.

Miting (Açık Hava Toplantısı) Alanı : Tabaklar Mahallesi Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi önü, batısında kalan merdivenler, güneyinde Burger King Cafe ile havuzun çevresi arasında kalan alan ile Bankalar Meydanı ve Demokrasi (Belediye) Meydanı.

Kapama Noktalan ve Dağılım istikameti: Atatürk Bulvarı Jandarma Kavşağı Kesişimi, İbni Sina Caddesi, Hastane Caddesi, Çavuşlar Sokak, Parti Sokak, İzzet Baysal Caddesi Doğu İstikameti, PTT Caddesi kapama noktaları; Atatürk Bulvarı, Hastane Caddesi, Çavuşlar Sokak Hürriyet Caddesi, Ali Rıza Tekemen Caddesi, İbni Sina Caddesi, Vaysal Sokak, Güzey Sokak, Börekçiler Sokak, Albay Sokak, Eflatun Sokak, Özek Sokak, Hitit Sokak, Ulaş Sokak, PTT Caddesi, Ferit Talay Caddesi, Parti Sokak, İzzet Baysal Caddesi dağılma istikameti olarak.

Toplanma alanı, yürüyüş güzergahı ve miting alanında, müdahale gerektiren durumlarda mevcut şartlar göz önünde bulundurularak kapama yapılacak ve müdahalenin en isabetli olacağı yerden başlanarak, bağlantılı cadde ve sokaklar kullanılarak, gruplar parçalara ayrılarak dağılımları sağlanacaktır.

5 NOLU TOPLANT1 VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGAHI

İlk Toplanma Alanı : İhsaniye Mahallesi Atatürk Stadyumu yanı veya Atatürk Bulvarı Tuser Apartmanı önü.

Yürüyüş Güzergahı : Konuralp Caddesi, Atatürk Bulvarı.

Miting (Açık Hava Toplantısı) Alanı : Tabaklar Mahallesi Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi önünden havuzun bulunduğu alana kadar olan bölge.

Kapama Noktaları ve Dağılım istikameti: Stadyum Caddesi Konuralp Caddesi Kesişimi, Atatürk Bulvarı Jandarma Kavşağı Kesişimi, İbni Sina Caddesi, Hastane Caddesi, Çavuşlar Sokak Kapama Noktaları, Atatürk Bulvarı, Muzaffer Işın Caddesi, İzzet Baysal Caddesi, Hastane Caddesi, Hürriyet Caddesi dağılma istikameti olarak.

Toplanma alanı, yürüyüş güzergahı ve miting alanında, müdahale gerektiren durumlarda mevcut şartlar göz önünde bulundurularak kapama yapılacak ve müdahalenin en isabetli olacağı yerden başlanarak, bağlantılı cadde ve sokaklar kullanılarak, gruplar parçalara ayrılarak dağılımları sağlanacaktır.

6 NOLU TOPLANT1 VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGAHI

İlk Toplanma Alanı : Demokrasi (Belediye) Meydanı.

Yürüyüş Güzergahı : İzzet Baysal Caddesi, Süreyya Sokak, Taşhancılar Caddesi, Şehit Selen Caddesi, Murat Canbaş Caddesi.

Miting (Açık Hava Toplantısı) Alanı : Karaçayır Spor Salonu Yanı Miting Alanı.

Kapama Noktaları ve Dağılım istikameti: Hulusi Tüzmen Caddesi, Murat Canbaş Caddesi, Şehit Güven Keskin, Ali Rıza Tekemen Caddesi kapama noktaları; Hulusi Tüzmen Caddesi, Murat Canbaş Caddesi, Şehit Güven Keskin, Ali Rıza Tekemen Caddesi, Turna Sokak, Şehit Cemil Korkmaz Sokak, Karaçayır Parkı dağılma istikameti olarak.

Toplanma alanı, yürüyüş güzergahı ve miting alanında, müdahale gerektiren durumlarda mevcut şartlar göz önünde bulundurularak kapama yapılacak ve müdahalenin en isabetli olacağı yerden başlanarak, bağlantılı cadde ve sokaklar kullanılarak, gruplar parçalara ayrılarak dağılımları sağlanacaktır.

İlan. Afiş ve Pankart Asılacak yerler: 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Kanunu'nun 26. maddesi gereğince; düzenleme kurulunun bildirimi doğrultusunda, Bolu Valiliğinin ve Bolu Belediyesinin uygun göreceği yerlere asılır.

KARACASU BELDESİ

Toplanma Alanı: Kuzeyinde SUVEREN ailesine ait villa, güneyinde Orüs Lojmanları, doğusunda Star Mobilya Dekorasyonuna ait atölye, batısında Bolu Orman İşletmesi ve Karacasu Orman Deposu ile çevrili alandır.

Yürüyüş Güzergahı: İlk toplanma alanında Karacasu Caddesini takiben Mimar Sinan Sokağının güneyinde bulunan Tuna Sokak ile arasında bulunan boşluğa çelenk bırakılıp, bildiri ve afiş asıldıktan sonra aynı güzergahı takiben miting alanına intikal edilir.”


 

Yorum yazın

Yorum yazmalısınız
İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.

Manşet Haberler

Çok okunanlar
Reklam
sanalbasin.com üyesidir