Gündem

Açık ihale ile 5 adet halk otobüsü satılacak

11 Kasım 2021 . 09:52

Bolu Bel. A.Ş’ye ait 5 adet halk otobüsü ile 8 yıllık plaka ve hattı açık teklif usulü ile satılacağını Bolu Belediyesi duyurdu.

Açık ihale ile 5 adet halk otobüsü satılacak

  Bolu Bel. A.ş’ye ait olan 5 adet halk otobüsünün satılacağını duyuran Bolu Belediyesinin yaptığı duyuruda:  

  Satış 15/11/2021 Pazartesi günü saat 14:00 ve Müteakiben AŞAĞISOKU MAH. KİLİTÇİ SOK. No:47/1 Merkez/BOLU adresinde yapılacaktır. Satışa ilişkin şartname ve ekleri BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş. adresinden 250,00 TL (İKİYÜZELLİTÜRKLİRASI) makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler satışa ilişkin şartnameyi BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş. adresinden bedelsiz olarak görebilir. 

  İstekliler söz konusu araçların satışına katılabilmek için satış dosyası ve satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden yatırmak veya en az 12 (Oniki) Ay süreli teminat mektubu vermek zorundadır. 

  İsteklilerin Geçici teminat bedelini satış saati olan 14:00’a kadar BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş.’ye ait T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi EFT için İBAN No:TR510001002564718466405005 nolu hesaba yatırmaları ve satışına girecek her ARACIN alımı için ayrı ayrı Geçici teminat yatırılması gerekmektedir. Satış üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını 5 (Beş) iş günü sonunda dilekçe karşılığında geri alabilirler” ifadeleri kullanıldı.  

  Yapılacak olan ihaleye katılmak için gerekenleri de açıklayan Bolu Belediyesi duyurusunda şunları bildirdi:  

  “Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi. 

  Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi. 

  Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından alınan belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü (noter tasdikli) 

  İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi, 

  Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir. 

  Satışa katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, şirketimize ait BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş. C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi EFT için İBAN No:TR510001002564718466405005 hesaplarına yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu. 

  250,00 TL Şartname bedelinin idaremize yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu. 

  Araç satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı yarı taraflar tarafından imzalanmak zorundadır.) 

  İsteklilerin dosyalarını Satış günü saat 14:00’a kadar BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş. AŞAĞISOKU MAH. KİLİTÇİ SOK. No:47/1 Merkez/BOLU adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 

  İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun fiyatı tespitte serbesttir” 

  Yorum yazın

  İsim (Gerekli)
  Yorumunuz (Gerekli)

  Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.